Działalność transportowa – podział

Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin usługowych okazuje się działalność transportowa. Okazuje się ona przede wszystkim bardzo innowacyjną branżą z tego względu, że szeroko rozumiana logistyka jest oparta zwłaszcza na podziale na spedycję stanowiącą usługę materialną a także spedycję w wydaniu niematerialnym, czyli nieodpłatnym. Jaka jest pomiędzy nimi zasadnicza różnica? Sprawdź dalej.
W szczególności mowa tu o usługach transportowych, które w przypadku usług materialnych bazują na sprzedaży, a mianowicie są one przeznaczone do dystrybucji i wystawione na handel. Jeżeli natomiast mowa o publicznej działalności, to można do tego rodzaju spedycji dotrzeć wedle obowiązujących zasad rynkowych. W głównej mierze chodzi tu o nieograniczony ich charakter. Przede wszystkim warto mówić o masowości, co w tym przypadku opiera się na korzystaniu z usług logistycznych przez wszystkich uczestników rynku, na nich usługa natomiast jest ukierunkowana. W zakresie spedycji warto wspomnieć przede wszystkim o tym, że podział na świadczenie odpłatne i niematerialne jest główną, nadrzędną formą klasyfikacji. Logistyka bazuje tu zwłaszcza na podziale na to, do czego dostęp wydzielony jest uczestnikowi rynku czyli konsumentowi, a kiedy mowa o działaniu obejmującym dostęp do formy usługi transportowej jedynie bezpośredniego wytwórcę. Niemniej jednak trzeba mieć na względzie fakt, że działanie tu określane jako spedycyjne opiera się zwłaszcza na organizacji zmierzającej do uzyskania ściśle określonego produktu końcowego.
Autor: