Spedycja właściwa

Usługi określane mianem spedycyjnych bazują na specyficznym podziale. Opiera się on zwłaszcza na wyszczególnieniu kilku podstawowych wariantów transportu – krajowego oraz międzynarodowego. Ponadto mówi się także o spedycji w zakresie na przykład spedycji właściwej, jak i wielu spokrewnionych z innymi dziedzinami transportu i rozmaitymi innymi branżami sferami.
W oparciu o wspomniany wyżej podział usług spedycyjnych mówi się o wyróżnieniu na krajowy i międzynarodowy z tego względu, że klasyfikacja ta odnosi się do sposobów organizacji jednostek gospodarczych. Spedycja bazuje tu przede wszystkim na statutowych deklaracjach podmiotów przedsiębiorczych. Przede wszystkim łączy się to z rozległym wachlarzem świadczonych usług spedycyjnych. Jeśli natomiast mowa o zakresie realizowanych czynności, to przede wszystkim w grę wchodzi tu przykładowo działalność spedycyjna, która działa w zakresie szeregu proponowanych czynności. W zakresie czynności realizowanych w ramach usług spedycyjnych mówi się natomiast o podziale na dwie podstawowe kategorie, do jakich zalicza się czynności realizowane przez spedytora, czyli tak zwana spedycja właściwa, ale także możemy mówić o czynnościach przygotowywanych przez spedytora, ale działających w oparciu również o szereg innych czynności uzupełniających, dodatkowych. Spedycja właściwa opiera się na realizacji na przykład papierów związanych ze spedycją, ale także wybieraniu i używaniu danego środka transportowego, ubezpieczaniu przesyłki, czy też zawieranie konkretnych umów o transport.
Autor: