Klasyfikacja usług spedycyjnych

Do podstawowych rodzajów usług spedycyjnych zalicza się charakterystyczny podział na kilka rozmaitych kategorii logistyki. Mowa tu między innymi o spedycji intermodalnej oraz spedycji gałęziowej. Na czym opiera się ten specyficzny podział? Czym te grupy usług się cechują i o co w nich chodzi? Dowiesz się po przeczytaniu poniższych fragmentów.
Usługi spedycyjne działają jako wyróżnienie spedycji gałęziowej oraz intermodalnej, z czego pierwsza ze wspomnianych działa poprzez używanie pojedynczego rodzaju środka transportowego za pośrednictwem którego odbywa się proces logistyczny. W kontekście spedycji intermodalnej natomiast różnica okazuje się zupełnie inna, bowiem tuta mówi się już o pojęciu tak zwanego operatora transportu multimodalnego, a zatem posługują się tu eksperci mianem skrótowym MTO. W tym przypadku warto wspomnieć zwłaszcza o tym, że nie jest tu angażowany jeden określony środek transportu. Spedycja w rozumieniu intermodalnym jest równoznaczna z tym, że spedytor prezentowany jest jako ekspert odpowiedzialny za totalną, pełną obsługę przesyłanego z miejsca na miejsce załadunku. Bierze się tu pod uwagę w zasadzie cały proces przemieszczania się, czyli miejsce nadania oraz miejsce wydania. Do tego celu używa się natomiast uniwersalnego dokumentu logistycznego. W zakresie spedycji intermodalnej mówi się także o korzystaniu z rozmaitych usług jednocześnie i ich kombinacji, a także przeplataniu się paru usług jednocześnie. Spedycja gałęziowa jest równoznaczna z tym, że mówi się o spedycji kolejowej, ale także spedycji morskiej, samochodowej, spedycji żeglugi śródlądowej oraz spedycji lotniczej. Jeszcze czymś innym okazuje się zaś podział na spedycję krajową oraz spedycję międzynarodową. W tym wypadku w grę wchodzi wyodrębnienie jednostek gospodarczych spedycji.
Autor: